Välkommen tTolfso Kvarn, (lånad bild)ill  den gamla Kvarnen i Stora Tolvsbo!
På denna plats har det varit full aktivitet i många hundra år. Exakt datum finns inte att få fram.
Nuvarande kvarn är byggd 1893. Delar av den är den gamla smedjan. Innan dess fanns det både  smedja och hytta och innan dess…
Här har funnit Sveriges första kräftodling på 70-talet. Innan dess fanns det ett renseri och fiskeriodling.
Kraftstationen vid Kvarnen / Hyttån har producerat el till områdena runt.

Allt är byggd på slaggsten.

Just nu är det vi, Gunvor och Harry, som bor och verkar här i Kvarnen!

Välkommen på besök!